خدمات جعبه سازی

جعبه سازی چیست ؟

جعبه سازی فرآیندیست که بعد از طراحی ، چاپ و قالب سازی به آن می رسیم . ساخت جعبه بعد از این مراحل با قالب زدن توسط دستگاه های مختلفی از جمله دایکات ، لتر پرس و … شروع میشود که در این مرحله مقوای چاپ شده به شکل درخواستی و مورد نیاز مشتری و محصول در می آید .

فهرست